Operator Wtrysku i Montażu

inne


Do zadań osób zatrudnionych w tym stanowisku należy m.in.:
- obsługiwanie i nadzorowanie maszyn i urządzeń lub ciągów technologicznych służących do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych i montażu detali,
Praca na stanowisku: Operator wtrysku i montażu. Do zadań należy m.in.
- odbieranie wyprasek i wykonywanie obróbki wykończeniowej elementów otrzymanych w procesie formowania zgodnie z obowiązującym wzorcem jakościowym,
- segregowanie i pakowanie półproduktów lub/i wyrobów oraz kwalifikowanie ich pod względem jakościowym zgodnie z obowiązującymi instrukcjami wewnątrzzakładowymi
(np. instrukcjami pakowania i innych instrukcji technologicznych),
- kontrola wizualna produktów wg. specyfikacji jakości detalu,
- poprawne wypełnianie dokumentacji produkcyjnej i jakościowej np. kart identyfikacyjnych wyrobów oraz poprawne identyfikowanie i klasyfikowanie wyrobów brakowych


Ważne do: 2023.12.08, wyświetleń: 553

nr ogłoszenia: 21488